Gabriel Oprea - am fost si raman un sustinator al intereselor legitime ale militarilor

luni, 14 decembrie 2015

Opinii si solicitari recente ale rezervistilor (5) - catre Presedintele Romaniei: ce masuri veti lua pentru eliminarea discriminarii care s-a creat intre magistrati si militari?

DOMNULE  PRESEDINTE  AL  ROMANIEI,  KLAUS  WERNER  JOHANNIS
Subsemnatul, Col. (r) Coltescu D.Victor, domiciliat în localitatea Bucuresti,  avand in vedere prevederile art. 31 si ale art. 51 din Constitutia Romaniei, rog să binevoiţi să dispuneti clarificarea următoarelor probleme:
Avand in vedere ca:
            - Prevederile art. 147 alin. (4) din Constitutia Romaniei prevad ca: “deciziile Curtii Constitutionale se publica in Monitorul Oficial al Romaniei. De la data publicarii, deciziile sunt general obligatorii si au putere numai pentru viitor.”
            - In Decizia nr. 20 din 2 februarie 2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 72 din 18 februarie 2000, Curtea Constitutionala a Romaniei arata ca: “ Un alt element care justifica in mod obiectiv si rezonabil un tratament juridic asemanator al magistratilor si al cadrelor militare, inclusiv in ceea ce priveste regimul de pensionare, il reprezinta riscul pe care il implica exercitarea profesiilor respective, ambele avand un rol esential in  …” si constata ca, „fata de asemanarile subliniate anterior intre situatia cadrelor militare si cea a magistratilor, avandu-se in vedere si caracteristicile comune ale statutelor aplicabile acestor categorii profesionale, care au determinat in mod obiectiv reglementarea prin lege, in mod aproape identic, a pensiei de serviciu, nu se poate identifica o ratiune suficienta care sa justifice aplicarea unui tratament diferit magistratilor fata de cadrele militare permanente, …”
- In Decizia nr. 1 din 8 februarie 1994, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 69 din 16 martie 1994, Curtea Constitutionala a Romaniei a stabilit ca: „un tratament diferit nu poate fi expresia aprecierii exclusive a legiuitorului, ci trebuie sa se justifice rational, in respectul principiului egalitatii cetatenilor in fata legii si a autoritatilor publice”.
- De asemenea, prin Decizia nr. 135 din 5 noiembrie 1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 345 din 17 decembrie 1996, Curtea Constitutionala a retinut ca „principiul egalitatii in fata legii presupune instituirea unui tratament egal pentru situatii care, in functie de scopul urmarit, nu sunt diferite”.
- In Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 684 din 08.10.2007 la art. 82 alin. (1) se prevede ca „Judecatorii si procurorii cu o vechime de cel putin 25 de ani in magistratura se pot pensiona si pot beneficia, la implinirea varstei de 60 de ani, de pensie de serviciu, in cuantum de 80 % din baza de calcul reprezentata de indemnizatia de incadrare bruta lunara si sporurile avute in ultima luna de activitate inainte de data pensionarii”, fara ca in cadrul articolelor 82 la 86 sa se prevada o limitare a cuantumului pensiei;
- In Ordonanta de Urgenta nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, care prevede modificarea si completarea Legii nr. 233/2015 privind pensiile militare de stat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 556 din 27.07.2015 la art. 28.alin. (1) se arata ca „Baza de calcul folosita pentru stabilirea pensiei militare de stat este media soldelor/ salariilor lunare brute realizate la functia de baza în 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate în calitate de militar/politist/functionar public cu statut special, actualizate la data deschiderii drepturilor de pensie, la alegerea persoanelor prevazute la art. 3 lit. a) - c), în care nu se includ: ...”, la art. 29 alin. (1) „Cuantumul pensiei de serviciu se determina în procente din baza de calcul, astfel:
a) militarii, politistii si functionarii publici cu statut special, cu vechime cumulata conform art. 3 lit. f) de cel putin 25 de ani, beneficiaza, la împlinirea vârstei prevazute de lege, de pensie de serviciu, în cuantum de 65% din baza de calcul prevazuta la art. 28;” si la art. 30 „Pensia stabilita, recalculata si actualizata în conditiile prezentei legi, nu poate fi mai mare decât 85% din baza de calcul prevazuta la art. 28.”
- Ati jurat sa respectati Constitutia si legile tarii, asa cum prevede juramantul de la art. 82 alin. (2) din Constitutia Romaniei;
- aveti si calitatea de comandant al fortelor armate si presedinte al Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, asa cum prevede Constitutia Romaniei la art. 92 alin. (1);
Ce masuri veti intreprinde in vederea respectarii Constitutiei, coroborata ce prevederile deciziilor Curtii Constitutionale dar si pentru eliminarea discriminarii care s-a creat intre magistrati si militari? 
Vă mulţumesc.
Cu deosebită stimă,
Col. (r) Coltescu D. Victor