Gabriel Oprea - am fost si raman un sustinator al intereselor legitime ale militarilor

luni, 17 februarie 2014

SCMD - invitat la reuniunea asociațiilor veteranilor din țările balcanice, care va avea loc la Sofia, pe data de 1 martie 2014

БЪЛГАРСКИ  ОБЩОНАРОДЕН  СЪЮЗ
Б О Й Н А   Д Р У Ж Б А

1000 гр. София
Централна поща
п. к. 1094
тел./факс: (++359-2) 875 – 41 - 68
                          факс: (++359-2) 944 – 93 - 46 
E-mail: d.o.s.o@abv.bg

                                                  
                                                                                           Președintele
                                                                                           al Sindicatuli cadrelor militare disponibilizate 
                                                                                           Colonel (r) dr. Dogaru Mircea

140210 – RUM – 01 P / 10.02.2014

Stimate Domnule Colonel,

Am onoarea de a vă invita să participați la Reuniunea asociațiilor veteranilor din țările balcanice care va avea loc la Sofia, pe data de 1 martie 2014.
Această reuniune are ca obiectiv principal stabilirea unei interacțiuni active între asociațiile noastre, în vederea coordonării eforturilor pentru protejarea intereselor și drepturilor membrilor noștri și a tuturor veteranilor din țările balcanice, precum și pentru întărirea păcii și a bunei înțelegeri între statele și popoarele noastre.    
La această reuniune sunt invitate să participe asociațiile veteranilor din Bulgaria, Serbia, Republica Srpska, Muntenegru, Macedonia, Croația, Slovenia, Bosnia și Herțegovina, România, Grecia, Cipru, Turcia și Albania.   
Vor lua parte de asemenea:                                                          
- Secretarul executiv al Uniunii Internaționale a Asociațiilor Veteranilor „Frăție de luptă,  colonel în rezervă Ghennadii Mihailovici Șorohov;
- Primul-vicepreședinte al Organizației Obștești a Veteranilor din Rusia „Frăție de luptă,      colonel în rezervă Serghei Nicolaevici Knyazev;
- Vicepreședintele Federației Mondiale a Veteranilor, Dan-Viggo Bergtun.

Sperăm din inimă că veți lua parte la acest eveniment al asociațiilor veteranilor din  statele balcanice.
În legătură cu organizarea reuniunii, vă rugăm să ne transmiteți numele membrilor delegației  dumneavoastră, după ce vă vom trimite invitația oficială de care veți avea nevoie la trecerea frontierei. Vă rugăm de asemenea să ne trimiteți propunerile dumneavoastră pentru subiecte care pot fi incluse în programul reuniunii, precum și discursurile dvs., în vederea includerii acestora într-o  broșură cu materialele reuniunii.     

Reuniunea asociațiilor veteranilor din țările balcanice se organizează cu sprijinul Ministerului Apărării al Republicii Bulgaria. Ședința va avea loc la Clubul Militar Central din orașul Sofia, b-dul «Țar Osvoboditel» nr.7. Membrii delegațiilor vor fi cazați la hotel «Șipka» al Ministerului Apărării al Republicii Bulgaria, situat în orașul Sofia, b-dul «Gen.Totleben» nr. 34 А.
Toate cheltuielile pentru șederea delegațiilor la Sofia vor fi suportate de către organizatorii reuniunii – Uniunea Populară Bulgară «Tovărășie de luptă».

Adresa de contact:
Republica Bulgaria
Orașul Sofia - 1784,
j.k. «Mladost - 1»,
bl.59, sc. 8, ap. 3;


Adresa de corespondență:
Orașul Sofia - 1000,
Poșta centrală, cutie poștală 1094,
Bâlgarski obshtonaroden sâiuz «Boina drujba»
Iavor Borislavov Genov;
telefon: +359-889-30-10-87+359-889-30-10-87;
e-mail: iavor_genov@abv.bg.

Așteptăm răspunsul dumneavoastră.
Cu respect,
Președintele 
Uniunii Populare Bulgare «Tovărășie de luptă»
Colonel în rezervă Iavor Borislavov Genov,
dr. în științe militare  

              


БЪЛГАРСКИ  ОБЩОНАРОДЕН  СЪЮЗ
Б О Й Н А   Д Р У Ж Б А

1000 гр. София
Централна поща
п. к. 1094
тел./факс: (++359-2) 875 – 41 - 68
                          факс: (++359-2) 944 – 93 - 46 
E-mail: d.o.s.o@abv.bg
                                                  
                                                                                           Președintele
                                                                                           al Sindicatuli cadrelor militare disponibilizate 
                                                                                           Colonel (r) dr. Dogaru Mircea

140210 – RUM – 01 P / 10.02.2014

Stimate Domnule Colonel,

Programul Reuniunii
Sofia, 28 februarie – 2 martie 2014
28 februarie 2014 - vineri
Întâmpinarea participanților și oaspeților reuniunii. Cazare la hotel «Șipka» al Ministerului Apărării al Republicii Bulgaria, situat în orașul Sofia, b-dul «Gen.Totleben» nr. 34 А.
12:30 - 14:30Masa de prânz la hotel "Șipka" al Ministerului Apărării al Republicii Bulgaria
14:30 - 18:30 Un tur prin Sofia, vizitarea Muzeului Național de Istorie Militară din Sofia, str. "Cerkovna" nr.92
19:30 - 22:30Cină de bun venit la hotel "Șipka".

1 martie 2014 – sâmbătă
8:00 - 9:00Micul dejun la hotel "Șipka".
9:00ora de plecare de la hotel spre Clubul Militar Central din Sofia, b-dul «Țar Osvoboditel» nr.7.
9:30 - 10:00Depunerea de coroane de flori la Mormântul Ostașului Necunoscut din Sofia
10:30 - 11:30Întâlnirea participanților cu conducerea Ministerului Apărării al Republicii Bulgaria în sala Clubului Militar Central din Sofia, b-dul «Țar Osvoboditel» nr.7.
11:30 - 13:30Prima ședință de lucru a participanților, în sala Clubului Militar Central, susținerea discursurilor prevăzute în programul reuniunii. 
                            (Ordinea în care vor fi susținute discursurile delegațiilor va fi precizată până la 21 februarie 2014)
13:30 - 14:30Pauză de prânz. Masă de prânz la Clubul Militar Central.
14:30 - 18:30Cea de a doua ședință a reuniunii, la Clubul Militar Central, discursuri ale participanților
18:30ora de plecare de la Clubul Militar Central spre hotel "Șipka" al Ministerului Apărării al Republicii Bulgaria
19:30 - 22:30Cină oficială, la hotel "Șipka".

2 martie 2014 - duminică
8:00 - 9:00 - Micul dejun la hotel "Șipka".
9:00 - ora de plecare de la hotel spre Clubul Militar Central din Sofia, b-dul «Țar Osvoboditel» nr.7.
9:30 - 12:30A treia ședință a reuniunii, la Clubul Militar Central, discursuri ale participanților
12:30 - 13:30Adoptarea unei rezoluții și a deciziilor necesare. 
                            (Textul rezoluției și subiectul deciziilor vor fi coordonate până la 21 februarie 2014)
13:30 - ora de plecare de la Clubul Militar Central spre hotel "Șipka" al Ministerului Apărării al Republicii Bulgaria
14:30 - 15:30 - Masa de prânz la hotel "Șipka" al Ministerului Apărării al Republicii Bulgaria 15:30 - 17:30 Plecarea participanților și oaspeților reuniunii.

              Așteptăm propunerile dumneavoastră pentru programul și planul reuniunii.

Așteptăm răspunsul dumneavoastră.
Cu respect,
Președintele 
Uniunii Populare Bulgare «Tovărășie de luptă»
Colonel în rezervă Iavor Borislavov Genov,
dr. în științe militare